Katolikus Pszichológiai Szolgálat

története      

A keresztény pszichológiai tanácsadás megteremtésének szükségessége Dabóczi Rita és Dr Kovács Bernadett fejében az ezredforduló környékén született meg. Az ugyanis    elképzelhető, hogy például logopédiai, gyógytestnevelői munkát világnézettől függetlenül ugyanúgy lehet végezni, de a pszichológusi tevékenység az ember lelki működésére fókuszál, így elkerülhetetlen, hogy világnézeti kérdések is előkerüljenek eközben. A valóban jól képzett, érett szemléletű szakember, aki tapintattal képes a saját személyes meggyőződésétől eltérő hitbeli elköteleződéssel is bánni, ugyanúgy meg tudja gyógyítani a keresztény családok gyerekeit. A hívő kliensek ezért sokszor szívesebben fordulnak hívő pszichológusokhoz.

     Az is kiderült, hogy jól döntöttek a szűkebb életkori keretek elutasításakor.     Már a kezdetektől óvodás, általános- és középiskolás, sőt felső iskolás tanulókon kívül sok volt a család, és időnként még idősek is jöttek problémákkal – márpedig mindezekkel az emberekkel szerettek volna foglalkoznia, hogy a számukra oly fontos keresztény pszichológiát valamennyi segítségkérő problémájának orvoslásában alkalmazhassák.

Nem pasztorálpszichológiát akarnak művelni, amelynek a lényege a pszichológia pasztorális területeken való alkalmazása. Ők pszichológusok, akik keresztény szemlélettel művelik ezt a szakmát, és amikor keresztény kliensnek tanácsot, segítséget, támogatást adnak, építenek arra, hogy ismerik a keresztény világnézetből fakadó gondolkodást, értékeket. Természetesen a nem hívő kliens világnézetét éppúgy tiszteletben tartják, és nem kívánják „megtéríteni” őt.