• 1
  • 2
  • 3

KERESZTÉNY SZELLEMBEN MŰKÖDŐ PSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLAT

A magatartási, önismereti, személyiségfejlesztési, életvezetési, kommunikációs, kapcsolati, családi problémák vagy krízisek pszichés összetevőiben igyekszünk pszichológiai segítséget nyújtani egyéni- és családterápiában is keresztény pszichológusokként.

Dr. Kovács Bernadett 

Pécsen születtem 1973.11.06-án. Édesanyám, Dr. Katona Ildikó, gyermekgyógyász szakorvos. Édesapám, Dr. Kovács László, belgyógyász szakorvos. Két bátyám van, akik orvosok, és egy nővérem, aki tanár. 1992-ben érettségiztem a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban, majd teológiát tanultam a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, ahol 1998-ban kaptam diplomát hittanár és teológus-lelkipásztor szakon.

Pár évig hittant tanítottam általános iskolákban, így pedagógusi tapasztalatokkal is gazdagodtam, és azóta is jelen vagyok az iskolák életében, mint pszichológus. Majd pszichológiára jelentkeztem a Debreceni Egyetemen. Itt 2000-től 2004-ig tanultam a diploma utáni levelező képzésen. 2004-ben kaptam meg pszichológusi diplomámat. A Debreceni Református Egyetemen 2003-ban fejeztem be egy akkreditált szakirányú továbbképzést pasztorálpszichológiából, amely lelkigondozói képesítést is adott.

     Gyermekkoromtól fogva a sport, nevezetesen a tájékozódási futás is része volt és ma is az családi életünknek, amelyben egy-két szebb eredményt is sikerült elérnem.

     A Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Egyesület szervezésében logoterápiás képzést végeztem el, amely a ma egyre közkedveltebb és felfedezett Frankl bécsi pszichiáter által kidolgozott értelmes élet, az élet értelmének megtalálása felé irányítja a figyelmünket.

Majd a Magyar Családterápiás Egyesület szervezésében családterapeuta képesítést is szereztem.

2002 – től Cegléden a Katolikus Általános Iskolában kezdtem bele a gyakorlati pszichológiai munkába iskolapszichológusként, majd 2004-től Vácon az Egyházmegyei Pszichológiai Tanácsadó létrehozásában és munkájában vettem részt, itt pszichológusi beosztásban illetve az utolsó években a Tanácsadó vezetőjeként tevékenykedtem 2011. októberéig. Ezt a Tanácsadót a Nevelési Tanácsadók mintájára hoztuk létre egyházi vonalon.

Közben, még két évet tanítottam tanársegédként az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán Vácott 2007-2009-ig.

2009-ben a Debreceni Egyetem Orvos – és Egészségtudományi Centrum Magatartástudományi Intézet Egészségpszichológia szakán kaptam MSc diplomát kiváló minősítéssel, amely szakpszichológusi, azaz szakvizsgának megfelelő minősítést is magában foglal. Ez a szakvizsga bár még nem váltotta föl a klinikai szakvizsgát ma Magyarországon, de mindenképpen a jövő felé mutat, mivel az egészséget, azaz az egészséges gondolkodást, a prevenció fontosságát próbálja megvalósítani az élet minden területén az emberek életében.    

     2011. januárjában sikeresen megvédtem doktori értekezésemet szintén a Debreceni Egyetemen. Így a gyakorlati pszichológiai munka mellett tudományos munkásságot is folytattam. A Magyar Családterápiás Egyesületnek, a Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Egyesületnek és a Magyar Pszichológiai és a Pszichiátriai Társaságnak is tagja vagyok.

     2011. októberétől pár hónapig Devecserben dolgoztam a vörösiszap-károsultak utógondozásában.

     Családterápiás végzettségemnél fogva pedig családokkal is nagyon szívesen foglalkozom.